CHO THUÊ THIẾT BỊ LỄ CÔNG BỐ TUYỆT PHẨM SINH THÁI BÊN SÔNG GARDEN RIVERSIDE

CHO THUÊ THIẾT BỊ LỄ CÔNG BỐ TUYỆT PHẨM SINH THÁI BÊN SÔNG GARDEN RIVERSIDE

Ngày 22/5/2021, chủ đầu tư IDTT và đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Nam chính thức công bố Tuyệt phẩm sinh thái bên sông Garden Riverside. Sự kiện được Nguyên Khang cung cấp tất cả trang thiết bị và được diễn ra tại Nhà điều hành Garden Riverside (DT818, Thị trấn Thủ Thừa) Các […]

Đọc thêm